שלבי סרטן הריאות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

סרטן הריאות

סרטן הריאותכל מחלה ממארת נהוג לחלק לשלבים, החשובים ביותר בשלב האבחנתי הראשוני של המחלה. הדירוג המקובל של המחלות הממאירות כולל מספור של השלב בו התגלתה המחלה, מ – 1 עד 4. שלב 1 מתאר מחלה בשלב גילוי מוקדם, ושלב 4 מתאר מחלה מפושטת, לרוב מחלה גרורתית. מסמנים את שלבי המחלה במספרים רומיים.

השלבים עצמם מחולקים לתתי שלבים, המצוינים על ידי אותיות לטיניות (למשל: שלב IB או שלב IVA).  החלוקה לשלבים חשובה משתי סיבות עיקריות: הפרוגנוזה (הצפי לעתיד של החולה) מתקבל בהתאם לשלב בו התגלתה המחלה (בצירוף פרמטרים נוספים). בנוסף, הטיפול במחלה יותאם לשלב שבו התגלתה.

מחלה בשלב מוקדם, הממוקמת באיזור אחד וללא מעורבות של קשריות לימפה תטופל בדרך כלל על ידי ניתוח או קרינה, בעוד שמחלות מפושטות מחייבות טיפול כימותרפי המגיע לכל חלקי הגוף.

החלוקה לשלבים משתנה ממחלה למחלה. סוגים מסוימים של סרטן מחולקים לשלבים על פי ממצאים בניתוח ואילו סוגים אחרים תלויים בהערכה קלינית בלבד.

ברוב סוגי הסרטן מתבססת החלוקה לשלבים על שיטת TNM – בחינה של גודל הגידול או מידת הפולשנות שלו לרקמה (T), מעורבות של קשריות לימפה (N), ונוכחות של גרורות מרוחקות (M).

שלבים שונים בסרטן ריאות

בדומה לסוגים אחרים של סרטן, נהוג לחלק גם את סרטן הריאות לארבעה שלבים מרכזיים. קיימים שני סוגים עיקריים של סרטן ריאה – סרטן ריאה של "תאים קטנים" (small cell lung carcinoma), וסרטן ריאה של תאים ש"אינם קטנים" (non small cell lung carcinoma). החשיבות של החלוקה לשלבים מעט שונה בין שני סוגי הגידולים.

שלבים בסרטן ריאה מסוג "תאים לא קטנים"

שלב I של המחלה, עם תתי שלבים המשויכים אליו, הוא שלב שבו אין גרורות מרוחקות (ולכן מסומן M0), אין מעורבות של קשריות לימפה (T0), וגודלו קטן מ – 7 ס"מ.

בגידול אין מעורבות של דופן בית החזה, והוא מרוחק מנקודת הפיצול של הקנה (הקרינה), לפחות שני סנטימטר (T1 או T2). גידול כזה נמצא בשלב מוקדם יחסית.

שלב II של סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים הוא סרטן שמערב קשריות לימפה אזוריות, בצד שבו ממקום הגידול (איפסילטרלי), וקשריות הלימפה אינן נמצאות בסמיכות לקרינה או בחלל הבינה (מדיאסטנום). מעורבות כזו של קשרי לימפה מסומנת כ – N1. סרטן בשלב II טרם שלח גרורות למקומות מרוחקים יותר.

סרטן ריאה בשלב III מכיל גידול פולשני או גדול במיוחד (קוטרו מעל 7 ס"מ, פולש לדופן בית החזה או לעצבים מקומיים, וכדומה) – T3.

לחילופין, מעורבות קשריות הלימפה נרחבת יותר, וכוללת גם קשריות בחלל הבינה, קשריות לימפה בצד הנגדי לגידול (קונטראלטרלי), וקשריות לימפה מתחת לעצם הבריח. מעורבות כזו מתאימה למחלה מפושטת יותר.

סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים בשלב IV הוא סרטן ששלח גרורות לאיברים נוספים, בלי תלות בגודלו של הגידול המקורי, מידת הפולשנות המקומית שלו, או מעורבות של קשריות לימפה.

נוכחות של גרורות מפחיתה מאוד את סיכויי ההחלמה, והופכת את המחלה לקשה יותר. מחלה גרורתית מסומנת כ – M1.

שלבים בסרטן ריאה מסוג "תאים קטנים"

מערכת הדירוג של סרטן זה זהה, באופן עקרוני, למערכת הדירוג לשלבים של סרטן ריאה מסוג "תאים לא קטנים". עם זאת, מידת ההתאמה של סוג זה של סרטן הריאה לדירוג השלבים שהוצג, פחותה בהרבה.

ההבחנה בפורגנוזה (הצפי לעתיד המחלה) בין השלבים השונים מעומעמת הרבה יותר, וההבדל בין שלב II לשלב III, למשל, כלל לא ברור.

גידול זה הוא בעל אופי ביולוגי אחר, מתפשט מהר יותר, ופחות ניתן לטיפול כירורגי, ולכן פחות מתאים לשיטת הדירוג המקובלת המבוססת על TMN.

למען הדיוק, מערכת הדירוג לשלבים של סרטן הריאה מורכבת מעט יותר מזו שהוצגה כאן, וכוללת פרטים רבים המשנים את הדירוג.

עם זאת, הפרמטרים העיקריים שעל פיהם נקבע השלב שבו נמצאת המחלה הוצגו כאן. חשוב לדעת, שדירוג סרטן ריאה בזמן האבחנה משמעותי בקביעת הטיפול העתידי, ויש לפעול בכל אמצעי האבחנה הרפואיים כדי לברר את שלב המחלה באופן מדויק ככל שניתן.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן