זכויות רפואיות לסובלים מנפחת

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

נפחת, המכונה לעיתים גם נפחת הריאות או אמפיזמה, היא סוג נפוץ של מחלת ריאות כרונית, אשר מובילה להופעתם של קרעים וסדקים בחלקים שונים של הריאה כדוגמת דרכי האוויר ונאדיות הריאה. בעקבות הופעת המחלה, החולה מתמודד עם קושי משמעותי בנשימה, מה שבמרבית המקרים מוביל לקוצר נשימה, ובהמשך עלול להוביל גם לאי ספיקה של הריאות או הלב, ולסכנת חיים ממשית.נפחת, המכונה לעיתים גם נפחת הריאות או אמפיזמה, היא סוג נפוץ של מחלת ריאות כרונית, אשר מובילה להופעתם של קרעים וסדקים בחלקים שונים של הריאה כדוגמת דרכי האוויר ונאדיות הריאה.

בעקבות הופעת המחלה, החולה מתמודד עם קושי משמעותי בנשימה, מה שבמרבית המקרים מוביל לקוצר נשימה, ובהמשך עלול להוביל גם לאי ספיקה של הריאות או הלב, ולסכנת חיים ממשית.

אף שבמרבית המקרים, מחלת הנפחת נובעת כתוצאה מחשיפה למזיקים שונים הנקלטים לגוף באמצעות נשימה (בדגש על עישון או חשיפה לחומרים מזיקים נוספים), הרי שמקרים מסוימים של מחלת הנפחת נובעים מסיבות תורשתיות שונות, אשר לא בהכרח ניתן לצפות מראש.

בעוד שקיימים מספר סוגים שונים של נפחת, הסימפטומים מתאפיינים בדמיון ניכר בין הסוגים השונים, כאשר נכון לימינו, טרם נמצא פתרון רפואי מקיף למחלה, ומשכך היא מוגדרת כמחלה כרונית. מסיבה זו, הרפואה המודרנית מתמקדת בעיקר בניסיון להקל ככל הניתן על החולה, ולמנוע התדרדרות רפואית.

זכויות רפואיות לסובלים מנפחת

מחלת הנפחת, בדומה למחלות אחרות המשפיעות על מערכת הנשימה, עלולות לגרור שורה ארוכה של סיבוכים רפואיים, ואף להוביל לסכנת חיים. עם זאת, גם בשלביה המוקדמים של המחלה, הסובלים מנפחת מתמודדים עם קשיים ניכרים במהלך התנהלותם היומיומית, בצורה שעלולה אף לפגוע ביכולתם להשתכר מעבודה.

מסיבה זו, וככל שעקב התפרצותה של מחלת הנפחת, כושר השתכרותו של החולה נפגע בצורה משמעותית, הוא זכאי ליהנות במקרים מסוימים מפיצוי בגין אובדן הכנסותיו, וזאת בדמות "קצבת נכות כללית", המשולמת מטעם המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהתאם לחוק ולנוהלי המוסד. הסכום המלא של הקצבה נקבע בהתאם לבדיקה רפואית שנערכת לחולה, ולעיתים ניתן אף ליהנות מתוספות שונות לקצבה, כתלות במצב הרפואי הפרטני.

בנוסף לקצבת הנכות הכללית, חולי נפחת אשר נמצאו זכאים לקבלת הקצבה זכאים גם ליהנות משורה ארוכה של זכויות והטבות נלוות מטעם מוסדות הממשלה, ביניהם הנחה בתשלומי מס הכנסה, הנחה בתשלומי ארנונה, חשמל ומים, הוצאת תו נכה לרכב, ועוד הטבות שונות, המשתנות מעת לעת. פרטים מלאים לעניין הטבות אלו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי, או באמצעות אתר האינטרנט של המוסד.

מימוש זכויות רפואיות לסובלים מנפחת

על מנת לממש זכויות אלו, על התושב לפנות בראש ובראשונה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת קצבת נכות, וזאת על גבי טופס מיוחד המצוי בסניף או באתר האינטרנט. לאחר מילוי הטופס והעברתו, התושב יזומן להתייצב בפני ועדה רפואית, אשר מתפקידה לבחון את מצבו הרפואי, ולקבוע האם, ובאיזו מידה, המחלה פוגעת ביכולתו להשתכר מעבודה. לאחר הבדיקה, נקבעים לתושב "אחוזי נכות", המסמלים את היקף הפגיעה כאמור.

במידה ואחוזי הנכות שנקבעו לתושב עולים על 50% – הוא יהא זכאי לקבלת קצבת הנכות, כאשר סכום הקצבה הסופי נקבע בהתאם להיקף הפגיעה בכושר עבודתו של החולה, וזאת עד לפגיעה מלאה, בשיעור של 100%, המזכה בקצבת נכות בשיעור של 2,342 ₪ מדי חודש. במקרים מסוימים, וככל שמצבו הרפואי של החולה מצדיק זאת, ניתן ליהנות מתוספות לקצבה, כדוגמת קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים, אשר מגולמות לרוב כתוספת כספית לקצבה.

יש לציין עם זאת, כי במקרים לא מעטים, פניותיהם של חולי נפחת לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי מסורבות, בטענה כי לא נמצאה פגיעה משמעותית בכושר השתכרותם כתוצאה מהמחלה. במקרים מסוג זה, התושב רשאי לערער על ההחלטה, כאשר הערעור מועבר לבדיקה נוספת מטעם "ועדת ערר", הפועלת אף היא מטעם המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן